Tổng số: 185
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1097/BC-SLĐTBXH 14/07/2022 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 125
Tải về 0
2029/BC-SLĐTBXH 31/12/2020 Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Lượt xem: 128
Tải về 0
2030/BC-SLĐTBXH 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về 1
2000/BC-SLĐTBXH 28/12/2020 Báo cáo công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.
Lượt xem: 72
Tải về 0
1996/BC-SLĐTBXH 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 72
Tải về 0
1993/BC-SLĐTBXH 25/12/2020 Báo cáo tình hình ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu kinh tế
Lượt xem: 67
Tải về 0
1980/BC-SLĐTBXH 23/12/2020 Báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020
Lượt xem: 80
Tải về 6
1977/BC-SLĐTBXH 22/12/2020 Báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Lượt xem: 97
Tải về 0
1976/BC-SLĐTBXH 22/12/2020 Báo cáo thẩm định NTM năm 2020
Lượt xem: 65
Tải về 0
1972/BC-SLĐTBXH 21/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối tượng tham gia BHYT người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2020 và đề xuất phương án thực hiện năm 2021
Lượt xem: 74
Tải về 0
12345678910...