Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
0/PPT 04/01/2021 Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 104
Tải về 5
2021/TTr-SLĐTBXH 30/12/2020 Tờ trình đề nghị tiếp nhận công chức
Lượt xem: 107
Tải về 0
2019/SLĐTBXH-VP 30/12/2020 V/v kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020
Lượt xem: 111
Tải về 0
2019/SLĐTBXH-VP 30/12/2020 V/v kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020
Lượt xem: 100
Tải về 1
1975/TB-SLĐTBXH 22/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Lượt xem: 114
Tải về 0
1901/BC-SLĐTBXH 07/12/2020 Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2020
Lượt xem: 80
Tải về 0
3790/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2020 Quyết định cử viên chức đi học (Bà Hoàng Ngọc Oanh)
Lượt xem: 76
Tải về 0
1879/SLĐTBXH-VP 01/12/2020 V/v báo cáo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Lượt xem: 67
Tải về 0
1869/TTr-SLĐTBXH 01/12/2020 Tờ trình xin chủ trương đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở
Lượt xem: 81
Tải về 0
1874/TTr-SLĐTBXH 30/11/2020 Tờ trình đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2020
Lượt xem: 106
Tải về 0
123