Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/SLĐTBXH-NCC 11/09/2020 V/v trả lời đơn
Lượt xem: 86
Tải về 1
23/SLĐTBXH-NCC 09/07/2020 trả lời đơn thư
Lượt xem: 88
Tải về 1
17/SLĐTBXH-NCC 09/06/2020 V/v trả lời đơn thưV/v trả lời đơn thư
Lượt xem: 94
Tải về 1
18/SLĐTBXH-NCC 09/06/2020 Về việc trả lời đơn bà Phùng Thị Tán
Lượt xem: 92
Tải về 1
889/SLĐTBXH-PCTNXH 08/06/2020 Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Lượt xem: 97
Tải về 1
09/SLĐTBXH-NCC 01/04/2020 Trả lời đơn bà Nông Thị Lựu (Thạch An)
Lượt xem: 145
Tải về 1
10/SLĐTBXH-NCC 01/04/2020 Trả lời đơn bà Nông Thị Thúy (Hạ Lang)
Lượt xem: 132
Tải về 1
08/SLĐTBXH-NCC 25/03/2020 V/v trả lời đơn bà Hứa Thị Thang (Thạch An)
Lượt xem: 138
Tải về 16