Tổng số: 725
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/TM-SLĐTBXH 17/03/2023 Tham gia tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 757
465/QĐ-SLĐTBXH 21/02/2022 Thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh
Lượt xem: 139
Tải về 3
57/QĐ-SLĐTBXH 10/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng tài sản công
Lượt xem: 90
Tải về 0
20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XẪ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Lượt xem: 104
Tải về 0
295/SLĐTBXH-NCC 15/03/2021 V/v đính chính thông tin bia mộ liệt sĩ Lê Văn Cố
Lượt xem: 108
Tải về 1
0/PPT 04/01/2021 Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 104
Tải về 5
2033/SLĐTBXH-BTXH 04/01/2021 V/v danh sách công dân 100 tuổi để Chủ tịch Nước gửi Thiếp chúc thọ
Lượt xem: 71
Tải về 1
2028/SLĐTBXH-LĐVL 31/12/2020 V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Lượt xem: 108
Tải về 3
2032/SLĐTBXH-GDNN 31/12/2020 Tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS vừa học GDNN và học văn hóa THPT
Lượt xem: 92
Tải về 0
2027/SLĐTBXH-KHTC 31/12/2020 V/v đề nghị điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020
Lượt xem: 70
Tải về 1
12345678910...