Tổng số: 105
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3361/QĐ- SLĐTBXH 16/09/2022 V/v Thành lập Ðoàn điều tra tai nạn lao động
Lượt xem: 148
Tải về 13
3030/QĐ-SLĐTBXH 29/08/2022 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 131
Tải về 10
1204/QĐ- SLĐTBXH 28/04/2022 V/v Thành lập Ðoàn điều tra tai nạn lao động
Lượt xem: 138
Tải về 4
1000/QĐ-SLĐTBXH 08/04/2022 Thanh tra việc thực hiện các quy định Pháp luật về Lao động, An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp năm 2022
Lượt xem: 126
Tải về 3
465/QĐ-SLĐTBXH 21/02/2022 Thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh
Lượt xem: 139
Tải về 3
288/ /QĐ-SLĐTBXH 25/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 121
Tải về 2
3484/QĐ-LĐTBXH 29/10/2021 Quyết định thanh tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 133
Tải về 0
231 /KH- SLĐTBXH 26/02/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị phổ biến chế độ chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về 2
382 /KH-HĐATVSLĐ 23/02/2021 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 75
Tải về 2
2005/BC-SLĐTBXH 28/12/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Lượt xem: 75
Tải về 0
12345678910...