Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 176
Tải về 1
1870/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định Công bố danh mục TTHC mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 119
Tải về 1
1443/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid019 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 140
Tải về 3
962/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 124
Tải về 1
04/2021/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 78
Tải về 0
2416/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 112
Tải về 0
937/TB-UBND 14/04/2020 Thông báo Giờ làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 180
Tải về 1
826/UBND-KSTT 03/04/2020 V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 213
Tải về 1
443/QĐ-UBND 03/04/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID 19
Lượt xem: 186
Tải về 0
07/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 230
Tải về 0
1234