Báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1980/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 23/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Báo cáo tổng kết phòng, chống mại dâm năm 2020.pdf
bieu-th-so-lieu-bao-cao-phong-chong-mai-dam-nam-2020.xlsx