Tổng số: 191
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2481/QĐ-SLĐTBXH 18/08/2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 136
Tải về 11
2180/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 133
Tải về 6
1810/QĐ-SLĐTBXH 31/05/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các khoa, phòng, trung tâm, trại thực hành thuộc Trường Trung cấp nghề
Lượt xem: 121
Tải về 0
1339/QĐ-SLĐTBXH 18/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng trường Trung cấp nghề Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 255
Tải về 12
1496/QĐ-SLĐTBXH 13/05/2022 Về việc ban hành Quy chế Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 161
Tải về 0
1385/QĐ-SLĐTBXH 11/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 148
Tải về 4
1387/QĐ-SLĐTBXH 11/05/2022 Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 129
Tải về 4
1386/QĐ-SLĐTBXH 11/05/2022 Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 345
Tải về 7
1363/QĐ-SLĐTBXH 11/05/2022 Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo các nghề trình độ sơ cấp
Lượt xem: 177
Tải về 8
1178/QĐ-SLĐTBXH 25/04/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 268
Tải về 9
12345678910...