Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2030/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển KKTCK năm 2020.pdf