Báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối tượng tham gia BHYT người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2020 và đề xuất phương án thực hiện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1972/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày hiệu lực 21/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối tượng tham gia BHYT người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2020 và đề xuất phương án thực hiện năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt Phó Giám đốc: Nông Minh Huân
Tài liệu đính kèm Báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách BHYT năm 2021.pdf