Báo cáo công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.
Số ký hiệu văn bản 2000/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2020
Ngày hiệu lực 28/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm
Người ký duyệt Phó Giám đốc: Nông Minh Huân
Tài liệu đính kèm BC CHUONG TRINH VIEC LAM VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI NAM 2020. ĐBS.pdf