Tổng số: 345
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 111
Tải về 17
50/QĐ-SLĐTBXH 10/01/2022 Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Lượt xem: 101
Tải về 3
3125/QĐ-TBC 01/10/2021 Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cuộc thi tình hiểu CCHC năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về 0
3121/QĐ-SLĐTBXH 01/10/2021 Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 77
Tải về 0
3003/QĐ-SLĐTBXH 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 95
Tải về 0
2997/QĐ-SLĐTBXH 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 83
Tải về 0
2996/QĐ-SLĐTBXH 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 122
Tải về 0
02-QĐ/UBKT 16/09/2021 Quyết định giám sát và thành lập tổ giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xh đối với chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ 1 cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 84
Tải về 0
2624/QĐ-SLĐTBXH 01/09/2021 Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 76
Tải về 0
2627/QĐ-SLĐTBXH 01/09/2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 80
Tải về 0
12345678910...