Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1325/KL-SLĐTBXH 21/08/2020 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định tại luật Trẻ em tại cơ sở mần non ngoài công lập Tuổi thơ
Lượt xem: 50
Tải về 0
1326/KL-SLĐTBXH 21/08/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định tại luật trẻ em tại cơ sở mần non ngoài công lập Mont Kica
Lượt xem: 40
Tải về 0
1071/KL-SLĐTBXH 07/07/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại công ty TNHH MTV 688
Lượt xem: 48
Tải về 0
1070/KL-SLĐTBXH 07/07/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại công ty TNHH MTV trúc Bảo Minh
Lượt xem: 47
Tải về 0
1061/KL-SLĐTBXH 06/07/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng,người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Hòa an
Lượt xem: 47
Tải về 0
1062/KL-SLĐTBXH 06/07/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại thành phố
Lượt xem: 56
Tải về 0
463/KL-SLĐTBXH 01/04/2020 Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Kha - TP Cao Bằng
Lượt xem: 130
Tải về 3
646/KL-SLĐTBXH 01/04/2020 Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH tại Doanh nghiệp tư nhân Quân Tám
Lượt xem: 183
Tải về 0
465/KL-SLĐTBXH 01/04/2020 Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH tại Công ty TNHH SXVL Quảng Uyên
Lượt xem: 107
Tải về 0
466/KL-SLĐTBXH 01/04/2020 Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH tại Công ty TNHH Sông Đà 7.09
Lượt xem: 161
Tải về 0