Báo cáo Tổng kết Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1996/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 25/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 25.12 báo Tổng kết kế hoạch 1909 UBND tỉnh ( BH).pdf