Báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1977/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 22/12/2020
Ngày hiệu lực 22/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 2020 .pdf