Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1986/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 24/12/2020 V/v gia hạn Dự án hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật hệ vận động giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 97
Tải về 0
1940/BC-LĐTBXH 15/12/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2020
Lượt xem: 74
Tải về 0
1941/BC-SLĐTBXH 15/12/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020
Lượt xem: 81
Tải về 0
1877/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 01/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1246 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 81
Tải về 0
1872/BC-SLĐTBXH 30/11/2020 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 84
Tải về 0
1845/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 26/11/2020 V/v báo cáo tai nạn thương tích trẻ em năm 2020
Lượt xem: 74
Tải về 0
1846/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 Báo cáo Về thực hiện quyền trẻ em trong các cơ sở nuôi dưỡng,chăm sóc trẻ em tập trung
Lượt xem: 85
Tải về 0
1825/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 24/11/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Lượt xem: 91
Tải về 0
1783/BC-SLĐTBXH 17/11/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020
Lượt xem: 68
Tải về 0
1781/TTr-SLĐTBXH 16/11/2020 TỜ TRÌNH Về việc ban hành văn bản
Lượt xem: 80
Tải về 0
12345678