Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 188
Tải về 25
07/2021/TT-BLĐTBXH 18/07/2021 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA HỘ LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO
Lượt xem: 101
Tải về 0
02/2021/TT-BLĐTBXH 24/06/2021 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Lượt xem: 105
Tải về 0
22 /2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 114
Tải về 0
15/2020/TT-BLĐTBXH 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề
Lượt xem: 88
Tải về 0
16/2020/TT-BLĐTBXH 28/12/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề
Lượt xem: 128
Tải về 0
12/2020/TT-BLĐTBXH 27/11/2020 Ban hành quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Lượt xem: 86
Tải về 0
11/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Lượt xem: 85
Tải về 0
10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con
Lượt xem: 87
Tải về 1
782/LĐTBXH-VP 08/03/2020 Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch covid 19
Lượt xem: 202
Tải về 0
123