Tổng số: 235
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 181
Tải về 25
2481/QĐ-SLĐTBXH 18/08/2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 136
Tải về 11
2606/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 134
Tải về 3
126/QĐ-SLĐTBXH 14/01/2022 Về việc hỗ trợ tiền ăn tết Nguyên đán năm 2022 cho đối tượng tâm thần đang nuôi dưỡng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 144
Tải về 6
1870/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định Công bố danh mục TTHC mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 116
Tải về 1
54/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh cao Bằng
Lượt xem: 192
Tải về 0
56/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 111
Tải về 0
56/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021-2022
Lượt xem: 135
Tải về 0
54/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 117
Tải về 1
07/2021/TT-BLĐTBXH 18/07/2021 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA HỘ LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO
Lượt xem: 98
Tải về 0
12345678910...