Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
231 /KH- SLĐTBXH 26/02/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị phổ biến chế độ chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về 2
382 /KH-HĐATVSLĐ 23/02/2021 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 75
Tải về 2
03/KH-SLĐTBXH 04/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Lượt xem: 83
Tải về 4
2020/KH-SLĐTBXH 30/12/2020 Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Lao động-TBXH Cao Bằng (có phụ lục nhiệm vụ cụ thể kèm theo KH)
Lượt xem: 80
Tải về 1
2004/KH-SLĐTBXH 28/12/2020 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 (có phụ lục chi tiết nhiệm vụ năm 2021)
Lượt xem: 72
Tải về 1
2004/KH-SLĐTBXH 28/12/2020 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 (có phụ lục chi tiết nhiệm vụ năm 2021)
Lượt xem: 75
Tải về 1
1989/KH-KGUTĐ 24/12/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết của Khối thi đua III năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Lượt xem: 94
Tải về 1
1888/KH-SLĐTBXH 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn các chính sách mới về Chương trình MTQGGNBV năm 2020
Lượt xem: 70
Tải về 1
1828/KH-SLĐTBXH 24/11/2020 Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật Quý IV-2020
Lượt xem: 69
Tải về 1
1819/KH-SLĐTBXH 23/11/2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2021
Lượt xem: 71
Tải về 1
12345678