Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/QĐ-SLĐTBXH 04/01/2022 Về việc khen thưởng thành tích năm 2021
Lượt xem: 96
Tải về 0
3749/QĐ-SLĐTBXH 17/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích năm học 2020 – 2021
Lượt xem: 119
Tải về 2
3003/QĐ-SLĐTBXH 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 132
Tải về 1
2997/QĐ-SLĐTBXH 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 121
Tải về 1
2996/QĐ-SLĐTBXH 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 159
Tải về 1
3988/QĐ-SLĐTBXH 24/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích năm 2020
Lượt xem: 88
Tải về 0
1989/KH-KGUTĐ 24/12/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết của Khối thi đua III năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Lượt xem: 94
Tải về 1
1975/TB-SLĐTBXH 22/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Lượt xem: 100
Tải về 0
3942/QĐ-SLĐTBXH 18/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
Lượt xem: 90
Tải về 0
3941/QĐ-SLĐTBXH 18/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích năm học 2019 – 2020
Lượt xem: 87
Tải về 0
12345