Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1975/TB-SLĐTBXH 22/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Lượt xem: 100
Tải về 0
1975/TB-SLĐTBXH 22/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Lượt xem: 114
Tải về 0
1491/TB-SLĐTBXH 23/09/2020 V/v xin ý kiến giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Lượt xem: 73
Tải về 0
1470/TB-SLĐTBXH 18/09/2020 Thông báo về việc nghỉ hưu đối với nhân viên
Lượt xem: 79
Tải về 0
996/TB-SLĐTBXH 24/06/2020 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019
Lượt xem: 80
Tải về 0
900/SLĐTBXH-BTXH 09/06/2020 V/v thông báo thời gian, địa điểm khám sàng lọc cho người khuyết tật năm 2020.
Lượt xem: 79
Tải về 0
795/SLĐTBXH-KHTC 26/05/2020 Thông báo lịch duyệt quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC năm 2019
Lượt xem: 70
Tải về 0
764/SLĐTBXH-LĐVL 22/05/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức đào tạo tiếng Hàn và tiếng Nhật để tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Lượt xem: 84
Tải về 0
756/SLĐTBXH-LĐVL 21/05/2020 V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức khóa II
Lượt xem: 78
Tải về 0
730/TB-SLĐTBXH 18/05/2020 Thông báo chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Lao động -TBXH tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 88
Tải về 0
123