Tổng số: 202
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4260/QĐ-SLĐTBXH 16/11/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 746
Tải về 376
4258/QĐ-SLĐTBXH 15/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 214
Tải về 119
4029/QĐ-SLĐTBXH 31/10/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 100
Tải về 17
4019/QĐ-SLĐTBXH 31/10/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 136
Tải về 264
2950/QĐ-SLĐTBXH 26/08/2022 V/v công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 112
Tải về 15
2782/QĐ-SLĐTBXH 15/08/2022 V/v công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 108
Tải về 10
2782/QĐ-SLĐTBXH 15/08/2022 Về việc công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 86
Tải về 0
2781/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 v/v công bố ,công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các CTMTQG của cơ quan Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 80
Tải về 0
2644/QĐ-SLĐTBXH 28/07/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 75
Tải về 0
2644/QĐ-SLĐTBXH 28/07/2022 Quyết định công khai bổ sung dự toán năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - TBXH
Lượt xem: 165
Tải về 0
12345678910...