Tổng số: 203
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1875/QĐ-LĐTBXH 31/05/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 61
4260/QĐ-SLĐTBXH 16/11/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 902
Tải về 379
4258/QĐ-SLĐTBXH 15/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 395
Tải về 185
4029/QĐ-SLĐTBXH 31/10/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 169
Tải về 21
4019/QĐ-SLĐTBXH 31/10/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 283
Tải về 267
2950/QĐ-SLĐTBXH 26/08/2022 V/v công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 186
Tải về 19
2782/QĐ-SLĐTBXH 15/08/2022 V/v công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 179
Tải về 10
2782/QĐ-SLĐTBXH 15/08/2022 Về việc công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 121
Tải về 1
2781/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 v/v công bố ,công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các CTMTQG của cơ quan Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 112
Tải về 0
2644/QĐ-SLĐTBXH 28/07/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 117
Tải về 0
12345678910...