Báo cáo tình hình ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu kinh tế
Số ký hiệu văn bản 1993/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 25/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu kinh tế
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm (23.12.2020) Báo cáo thực hiện Ủy quyền trong Ban Quản lý KKT tỉnh.pdf