Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 181
Tải về 25
2024/SLĐTBXH-PCTNXH 30/12/2020 V/v cung cấp thông tin số liệu trả lời bộ câu hỏi liên quan đến báo cáo TIP năm 2021 của Hoa Kỳ
Lượt xem: 95
Tải về 0
1980/BC-SLĐTBXH 23/12/2020 Báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020
Lượt xem: 80
Tải về 6
1977/BC-SLĐTBXH 22/12/2020 Báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Lượt xem: 97
Tải về 0
1952/BC-SLĐTBXH 16/12/2020 Báo cáo rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2020
Lượt xem: 104
Tải về 0
1948/SLĐTBXH-PCTNXH 16/12/2020 V/v thông báo về một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đã được bãi bỏ
Lượt xem: 94
Tải về 1
1910/SLĐTBXH-PCTNXH 08/12/2020 Về việc báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Lượt xem: 54
Tải về 0
1911/SLĐTBXH-PCTNXH 08/12/2020 V/v báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020.
Lượt xem: 77
Tải về 0
1900/SLĐTBXH-PCTNXH 07/12/2020 V/v góp ý dự thảo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 66
Tải về 0
1863/SLĐTBXH-PCTNXH 28/11/2020 V/v tạm dừng đưa đối tượng vào Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh
Lượt xem: 44
Tải về 0
12345678