Báo cáo thẩm định NTM năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1976/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 22/12/2020
Ngày hiệu lực 22/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo thẩm định NTM năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt Phó Giám đốc: Nông Minh Huân
Tài liệu đính kèm BC thẩm định NTM 7 xã năm 2020.pdf