Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/TTr-SLĐTBXH 04/01/2021 Tờ trình về việc ban hành văn bản xin Chính phủ cấp gạo cứu đói Tết Nguyên đán năm 2021 cho tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 92
Tải về 1
01/TTr-SLĐTBXH 04/01/2021 Tờ trình về việc giữ nguyên hiện trạng trụ sở làm việc cho Trường Trung cấp nghề khi các đơn vị đoàn thể chuyển đến trụ sở làm việc mới
Lượt xem: 83
Tải về 4
2021/TTr-SLĐTBXH 30/12/2020 Tờ trình đề nghị tiếp nhận công chức
Lượt xem: 107
Tải về 0
1998/TTr-SLĐTBXH 25/12/2020 Tờ trình về việc trình ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 69
Tải về 0
1988/TTr-SLĐTBXH 24/12/2020 Tờ trình Về việc công bố quy trình liên thông thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 65
Tải về 0
1988/TTr-SLĐTBXH 24/12/2020 Tờ trình Về việc công bố quy trình liên thông thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 97
Tải về 0
1983/SLĐTBXH-TTr 23/12/2020 V/v Xin trích lại tiền xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật lao động
Lượt xem: 73
Tải về 0
1968/TTr-SLĐTBXH 22/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung kinh phí chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại co quan sở và các đơn vị trực thuộc
Lượt xem: 64
Tải về 0
1959/TTr-SLĐTBXH 17/12/2020 Tờ trình về việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chính thức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Lượt xem: 54
Tải về 0
1954/TTr-SLĐTBXH 16/12/2020 Tờ trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 33
Tải về 0
123456789