Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/TM-SLĐTBXH 17/03/2023 Tham gia tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 757
1870/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định Công bố danh mục TTHC mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 116
Tải về 1
3125/QĐ-TBC 01/10/2021 Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cuộc thi tình hiểu CCHC năm 2021
Lượt xem: 114
Tải về 1
3121/QĐ-SLĐTBXH 01/10/2021 Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 113
Tải về 2
1443/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid019 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 138
Tải về 3
962/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 122
Tải về 1
0/PPT 04/01/2021 Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 104
Tải về 5
2029/BC-SLĐTBXH 31/12/2020 Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Lượt xem: 128
Tải về 0
2019/SLĐTBXH-VP 30/12/2020 V/v kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020
Lượt xem: 111
Tải về 0
2022/SLĐTBXH-VP 30/12/2020 Công văn đề xuất xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10
Lượt xem: 89
Tải về 0
12345