Tổng số: 321
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 181
Tải về 25
2481/QĐ-SLĐTBXH 18/08/2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 136
Tải về 11
33/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 173
Tải về 1
1870/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định Công bố danh mục TTHC mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 116
Tải về 1
1443/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid019 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 138
Tải về 3
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khắn do đại dịch COVID_19
Lượt xem: 97
Tải về 3
68/NQ-CP 01/07/2021 Về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID_19
Lượt xem: 89
Tải về 3
962/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 122
Tải về 1
2028/SLĐTBXH-LĐVL 31/12/2020 V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Lượt xem: 108
Tải về 3
2030/BC-SLĐTBXH 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về 1
12345678910...