Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2180/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính, Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm QĐ tiêu chuẩn máy móc thiết bị chuyên dùng (bổ sung thiết bị Trường Nghề năm 2021 lần 2).pdf