Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1386/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-phan-cong-thanh-vien-ban-to-chuc-hoi-thi-thiet-bi-tu-tao.pdf