Về việc thành lập Hội đồng trường Trung cấp nghề Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1339/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Hội đồng trường Trung cấp nghề Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp nghề.pdf