Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo các nghề trình độ sơ cấp
Số ký hiệu văn bản 1363/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo các nghề trình độ sơ cấp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm.pdf