Về việc ban hành Quy chế Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1496/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-ban-hanh-quy-che-hoi-thi.pdf