Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2481/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm, Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt Tổ trưởng: Nguyễn Ích Chánh
Tài liệu đính kèm 1.quy-che-to-cong-tac-ban-trinh-.pdf