Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1387/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt Trưởng ban: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm qd-tieu-ban-phuc-vu.pdf