V/v công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động-TBXH
Số ký hiệu văn bản 2782/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung V/v công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động-TBXH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm QD 2782 cong khai VSN CTMTQG.pdf