**Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng**
v/v công bố ,công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các CTMTQG của cơ quan Sở Lao động-TBXH
Số ký hiệu văn bản 2781/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung v/v công bố ,công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các CTMTQG của cơ quan Sở Lao động-TBXH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm qd-2781.pdf