Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2644/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-cong-khai-ngan-sach-2022-bo-sung-dp.pdf