Tham gia tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 03/TM-SLĐTBXH
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Tham gia tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm 1.thu-moi-lap-kh.pdf