Thanh tra việc thực hiện các quy định Pháp luật về Lao động, An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1000/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Thanh tra việc thực hiện các quy định Pháp luật về Lao động, An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-thanh-tra-phap-luat-lao-dong-bhxh-bhtnl-bnn.pdf