Thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh
Số ký hiệu văn bản 465/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-thanh-tra-viec-xac-lap-hs-tb-bb.pdf