về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu văn bản 18/2022/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Hình thức văn bản Quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm, Lĩnh vực Văn phòng, Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Lĩnh vực Người có công, Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Thứ Trưởng: Lê VănThanh
Tài liệu đính kèm TT số 18.2022.TT-BLĐTBXH.pdf