V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 58/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm QĐ 58 Công khai dự toán 2022 Sở.pdf