Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 57/QĐ - SLĐTBXH
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm QD 57 quy che quan ly tai san cong nam 2022.pdf