Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Số ký hiệu văn bản 50/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-giao-so-luong-nguoi-lam-viec-2022.pdf