V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2604/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Giám đốc: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Tài liệu đính kèm QD 2604 cong khai bo sung du toan NS 2022.pdf