Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 213/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày hiệu lực 19/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-cong-khai-ngan-sach-2022-bo-sung-dp.pdf