Về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2606/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 27/07/2022
Ngày hiệu lực 27/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm qd-thanh-lap-to-cong-tac-ct-mtqggn-2021.2025.pdf