Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn theo Quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH ngày 09/3/2018 của Bộ Lao động - TB&XH
Số ký hiệu văn bản 382/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 16/04/2018
Ngày hiệu lực 16/04/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn theo Quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH ngày 09/3/2018 của Bộ Lao động - TB&XH
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt Lãnh Xuân Huyên
Tài liệu đính kèm 382 hướng dẫn nhà ở tiền tài trợ.pdf