Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Số ký hiệu văn bản 42/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 42.2018.TT-BLĐTBXH.pdf